mei 2010

De zin van de camino

Zoals in het weblog te lezen staat zijn we in Triacastela naar de pelgrimsmis geweest. Ja, ja, u weet wel, de pastoor die eindeloos doorging. Er zijn twee dingen die we ons herinneren.
Allereerst natuurlijk zijn eindeloze preek, voor ons nauwelijks te volgen. Maar hij gaf een samenvatting in het Duits mee, en daar stond een heleboel waars in. Ik zal die hieronder samenvatten. Ten tweede heeft Greet deze pastoor omgedoopt tot “knuffelpastoor”. Bij de laatste vredeswens werd hij haast handtastelijk naar iedereen om deze vrede door te geven met een vredeszoen en een knuffel. Dat zijn we in Nederland niet zo gewend. Gelukkig had hij lekkere after shave opgedaan.
Dan nu zijn preek, over de diepere zin van de camino.

Ieder mens wil de zin en betekenis van zijn leven ontdekken. Hij wil de “waarom’s” overdenken die uit het diepst van zijn menselijk zijn voortkomen.
Ieder mens moet zijn plaats in deze wereld zoeken en vinden. Daarom gaan we op weg naar Santiago.
Wat moet je op die weg naar Santiago doen?

Als het leven zwaar op je drukt in heden of toekomst, ga mee
Als je meent dat je de wereld moet veranderen, ga mee.
Als je moeilijk een taak kunt beeindigen, terwijl je steeds moe bent, ga mee.
Als je niet hebt ontdekt wat je waard bent, ga mee.
Als je je eenzaam voelt in het leven, ga mee.
Als je jezelf wilt zijn, maar niet kunt, ga mee.
Als je niet in jezelf gelooft en jezelf onderschat, ga mee.
Als je geen antwoord op jouw waaromvragen krijgt, ga mee.
Als jouw spirituele leven ingeslapen is en je wilt daar eens over nadenken, sta op en ga mee naar Santiago.

De weg naar Santiago is:
Een spirituele werkelijkheid voor de hele wereld.
Een weg van het licht.
Een weg van zoeken en vinden.
Een weg van vrede en saamhorigheid.
Een weg van leven en hoop.
Een weg waarop niemand een vreemde is en allen broeders zijn.
Een weg van gebroederlijk treffen zonder onderscheid in ras en cultuur.

Laat je op de weg naar Santiago niet meesleuren in de menigte. Eenzaamheid is nodig om de zoektocht naar je innerlijk niet te verstoren. Loop daarom niet te snel, om gelijke tred te houden met je gedachten. Zo kun je ook genieten van alles om je heen, en verdwijn je niet in de massaliteit.
En denk rustig na……

- het is nooit te laat om gelukkig te zijn.
- het is nooit te laat om lief te hebben.
- het is nooit te laat om te lachen.
- het is nooit te laat om je op iets te verheugen.
- het is nooit e laat om na te denken.
- het is nooit te laat om iets nieuws te beginnen
- het is nooit te laat om jezelf te vinden.
- het is nooit te laat om je geliefd te voelen door je dierbaren.

Vergeet het verleden, dat is geschiedenis. Leef in de tegenwoordige tijd. Maak plannen die je hoop geven. Wees als mens licht en hoop voor anderen. Treedt naar buiten en bekommer je om elkaar.